Saturday, June 23, 2018

If you don’t get the tattoo done you will be female camel in the next birth...

Manjuben Devipujak showed her tatto to Mittal Patel
Ben, did you get the tattoo done?
No.
Get it done!
Why?
Why, you don’t know?
If you don’t get the tattoo done you will be female camel in the next birth.
Manjuben Devipoojak from Odhav said this thing with utter sincerity that there was no question of laughing at it. But I got many thoughts and I laughed regarding them. I am not writing more. Think what you want to think.. laugh it out or…
When I went to Manjuben’s settlement she showed me her tattoos. Dasharath captured this moment in the camera…

'બેન તમે છૂંદણૂ ગોદાયુ હ?'
'ના'
'ગોદાઈ લેજો'
'કેમ'
'ચમ તમન ખબર નહીં?'
'ના'
'છૂંદણૂ ના ગોદાઈએ તો આવતો જલમ ઉંટડીનો થાય.'

ઓઢવના મંજુબેન દેવીપૂજકે એટલી ગંભીરતાથી આ વાત કરી કે હસવાનો તો પ્રશ્ન જ નહોતો.. પણ વિચારો ઘણા આવ્યા ને એને લઈને હસવું પણ.. આગળ કશું લખતી નથી જેના મનમાં જે વિચાર આવે એ વિચારી હસી કે ..... લેવું...

મંજુબેનની વસાહતમાં ગઈ ત્યારે એમણે એમના છૂંદણા બતાવ્યા. દશરથે આ ઘટના કેમેરામાં કેદ કરી...
#vssm #mittalpatel #devipoojak #nomadictribes #DenotifiedTribes #nomadsofindia

Unconditional love and care of Mohammadbhai Dafer...

Mittal Patel with Mohammadbhai Dafer at their Danga
Mohammadbhai Dafer follows what I say without any arguments. He is of my father’s age. He often advises like a father too- “ don’t go in scorching sunlight.. take care of your health and so on and so forth…”
I scold him a lot when he doesn’t listen to me. “I won’t talk to you. I will not come to your Danga..” then he says, “ it’s okay, I am sorry. You are like our mother, we will take care of that next time..”
I have different sort of relations with all of them.. It is amazing and real family. 
It has been a tradition of accompanying me till the car since last ten years…

મોહમ્મદભાઈ ડફેર કશીએ દલીલ વગર મારી બધી વાત માને. ઉંમરમાં મારા પિતા જેવા ક્યારેક પિતાની જેમ સમજાવેય ખરા- ‘ખરો તડકો માથે નહીં લેવાનો. તબીયતનું ધાન રાખવાનું વગેરે વગેરે...’

જો કે ક્યારેય કોઈ બાબતમાં અમારુ માન્યુ ના હાય તો હું બહુ લડુએ ખરી. ‘વાત નહીં કરુ તમારી સાથે. નહીં આવું હવે ડંગે’ ત્યારે કહી દે ‘હશે બેન માફ કરી દો તમે અમારા માવીતર છો હવે ધાન રાખીશું...’

અજીબ સંબંધો છે આ બધા સાથે એક અદભૂત પણ સાચો મારો પરિવાર...
ડંગામાંથી નીકળુ પછી છેક ગાડી સુધી મુકવા આવવાનો સીરસ્તો છેલ્લા દસ વર્ષથી ચાલુ ....

#MittalPatel #VSSM #NomadsOfIndia #Dafer #Denotifiedtribes

Thank you Well-Wishers this wedding ceremony was not possible without your support...

We will give Dayjo (household material gifted to the bride) to Vadia girls and with that we will give a buffalo too. All parents wish that their daughter remains happy wherever she goes after the marriage. The two daughters who are going to get married, are going to the financially weak family after marriage 
But they have a piece of land. So, it is decided that these daughters will be given utensils, Cupboard, bed etc along with buffalo. So, one daughter’s marriage would cost 1.75 and marriage of two will be Rs. 3.50 lakh.           
The post which was put on Facebook got really nice response. Within a few minutes of upoloading the post Deepa told me that she is sending money and transferred Rs. 1 Lakh to my account. Not a single question. 
When I called her to thank her, she said in Mumbaiya tone, “if you would have been here, I would have hugged you.” Deepa’s personality is wonderful but I will write about her some other day. 

Maharshi Dave told to sponsor marriage expenses of one daughter. The association with Maharshi Dave is not very old but now he seems like an old acquaintace. Pragnesh Desai, Sharad Uncle, Kiritbhai Shah, Alkeshbhai, many friends from Facebook. But all of you trusted us and helped to get these girls married, so I am grateful to you all!
I thank you all for your support and affection…
Thank you again. 
#Mittalpatel #Vadia #VSSM #NomadsOfIndia #NomadicTribes Deepa Krishnan

વાડિયાની દીકરીના લગ્નમાં દાયજો તો આપીશું પણ ધામેણુંયે(ભેંસ) આપીશું. દીકરી પરણે ને જે ઘરે પરણીને જાય ત્યાં સુખેથી રહે એ ભાવના દરેક મા બાપની હોય. વાડિયાની બે દીકરીઓ જે ઘરે પરણીને જવાની એ પરિવારોય આર્થિક રીતે નબળા. પણ એમની પાસે ટુકડો જમીન છે આથી દીકરીઓને દાયજામાં વાસણ, તીજોરી, પલંગ વગેરેની સાથે ભેંસ આપવાનું નક્કી કર્યું છે ને એટલે એક દીકરીના લગ્નનો ખર્ચ 1.75 ને બેના 3.50 થાય છે. 
ફેસબુક પર મુકેલી પોસ્ટે ખુબ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો. પોસ્ટ મુક્યાની મીનીટોમાં જ દીપાએ મૈ પૈસા ભેજતી હું કહીને એક લાખ સૌથી પહેલાં એકાઉન્ટમાં ટ્રા્સફર કર્યા. કોઈ જ પ્રશ્ન નહીં. થેક્યુ કહેવા ફોન કર્યો તો એકદમ મુંબઈયા સ્ટાઈલમાં તુ ઈધર હોતી તો ગલે લગા લેતીની વાત...આમ તો દીપાનું વ્યક્તિત્વ જ મજાનું છે પણ એની વિગતે વાત ફરી કરીશ...
મહર્ષી દવેએ એક દીકરીના લગ્નનો ખર્ચ આપવાની વાત કરી આભાર મહર્ષીભાઈ પરિચય બહુ જુનો નથી પણ હવે લાગે છે જાણે વર્ષોથી ઓળખીએ છીએ. પ્રગ્નેશ દેસાઈ, શરદ અંકલ, કીરીટભાઈ શાહ, અલ્કેશભાઈ, ફેસબુક પરના કેટલાય મિત્રો બધાના નામ નથી લખતી પણ કાલે બધાના નામની યાદી સાથે અનુદાન જાહેર કરીશ.પણ આપ સૌએ મારા પર શ્રધ્ધા રાખી દીકરીઓને પરણાવવા મદદનો હાથ લંબાવ્યો તે માટે આભારી છું..


The Story of Kankuma Bajaniya's ever-changing situation...

Kankuma Bajaniya at VSSM
office
When I went to Kankuma’s settlement seven months back, she had welcomed me very warmly. Widow Kankuma had looked after her children very courageously but when she came to my office today, she looked very dull. 
Her young son’s wife Krishna has a cancer of mouth and she has been undergoing treatment in Ahmedabad cancer hospital. Kankuma sits outside Cancer Hospital with three children. Her son stays with his wife all day and Kankuma goes to bath her daughter in law. 
“Ben, my luck has turned.” Kankuma bajaniya ( resident of Nani Pipli, Taluka: Radhanpur, District: Patan) told me with moist eyes. My daughter in law is undergoing chemotherapy. We have Maa Card so, we don’t have to incur medical expenses but there are other household expenses. There has been illness in the house since last six months. All the savings also went away. 
Little Daksha who was sitting in Kankuma’s lap doesn’t even know what has happened to her mother. She can’t go to her mother neither Anil or Amna can. All the kids sit outside the Cancer ward as if they are waiting for their mother to come out cured. 
I gave some money to her for her day today expenses and talked to Dr. Pankaj Shah to tell the doctor not to make her pay for anything.   
I told Kankuma to put Krishnaben’s sons to our hostel and let them study. And she said yes. Let’s pray to god that the mother of these three will get better soon.   
I have written this incident to narrate how the condition of humans can turn. And also to tell you about kankuma’s courage. This grandmother is taking care of her children and with that she is giving strength to her son and daughter-in-law. My regards to Kankuma and prayers to god to take them out of all of this soon… 
Mittal Patel meets Kankuma Bajaniya in their settlement
In the photo, Kankuma I saw in the settlement and Kankuma I saw at my office today… 

કંકુમાની વસાહતમાં આજથી સાતેક મહિના પહેલાં જવાનું થયું ત્યારે ખુબ ઊમળકાથી એમણે સ્વાગત કરેલું. વિધવા કંકુમાએ હિંમતથી પોતાના બાળકોને સાચવેલા પણ આજે ઓફીસ આવેલા કંકુ મા સાવ નિસ્તેજ જણાયા. જુવાન દીકરાની વહુ ક્રિષ્નાને મોંઢાનું કેન્સર છે અને કેન્સર હોસ્પીટલ અમદાવાદમાં એ સારવાર લઈ રહી છે. ત્રણ નાના બાળકોને લઈને કંકુમા કેન્સર હોસ્પીટલની બહાર બેસી રહે છે. આખો દિવસ વહુ પાસે દીકરો રહે અને વહુને નવડાવવા ધોવડાવવા કંકુ મા જાય. 
Kankuma Bajaniya's GrandChildren
બેન દશા ફરી જી કંકુ મા બજાણિયા (રહેવાસી નાની પીપીળી, તા. રાધનપુર જી. પાટણ) ઢીલા થઈ ગયા. વહુને શેક શરૃ કર્યા છે. મા કાર્ડ છે તે સારવારમાં પૈસા નથી લાગતા પણ બીજી હાથખર્ચી તો જુએને. છ મહિનાથી ઘરમાં મંદવાળ છે. ભેગુ એવું કાંઈ નહોતુ કર્યું પણ હતુ એય જતુ રહ્યું.
કંકુમાની ગોદમાં બેઠેલી નાની દક્ષાને તો ખબરેય નથી કે એની માને શું થયું છે એને તો મા પાસે જવાય નથી મળતું ના દીકરા અનીલ કે એમનાને જવા મળતું. બધાય બાળકો જાણે મા સાજી થઈને બહાર આવે એની રાહ જોતા કેન્સર વોર્ડની બહાર બેસી રહે છે.
Kankuma Bajaniya with thier GrandChildren
ખર્ચી માટે થોડા રૃપિયા આપ્યા ને ત્યાંના ડોક્ટરને બહારથી દવા કે અન્ય ખર્ચ ના કરવા દેવા માટે ડો. પંકજભાઈ શાહને વાત કરી. 
કંકુ માને ક્રિષ્નાબેનના બે દીકરાને અમારી હોસ્ટેલમાં ભણવા મુકવા કહી દીધુ ને એમણે હાએ પાડી.. બસ આ ત્રણે બાળકોની મા ઝટ સાજી થાય તેવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ... 
આ આખો પ્રસંગ માણસની હાલત કેવી બદલી દે છે તે સમજવા જ લખ્યો છે... અને ખાસ કંકુ માની હિંમત માટે. ત્રણ છોકરાને આ દાદી આજે સાચવી રહ્યા છે સાથે દીકરાને વહુને હિંમેતેય આપી રહ્યા છે... આવા કંકુમાને પ્રણામ ને કુદરત તેમને આ બધામાંથી ઝટ બહાર કાઢે તેવી પ્રાર્થના...
વસાહતમાં દીઠેલા કંકુ મા ને આજે ઓફીસમાં બાળકો સાથે આવેલા કંકુમા
#VSSM #MittalPatel #NomadsOfindia #Bajania #NomadictriebsFriday, June 22, 2018

Two Daughters from Vadia village are happily getting married with the help of VSSM...

Ceremonies being performed at Vadia wedding
The wedding of two daughters from Vadia village has been arranged with the help of you all.   
We wish that all the daughters from this village get married. There are thousand obstacles but the moment family of any girl thinks doing that then there will be wedding ceremonies definitely at her place. 
We decided to collect Rs. 1,75,000 for one daughter and 3,50,000/- for two daughters and we did could collect that much amount. But looking at the circumstances, we feel the need to increase this help amount. 
Basically, gifting the buffalo would increase the expenditure. So, the budget has gone off the track. 
The things to be gifted at the
time of Ganesh Sthapan
But we are not giving the buffalo right now. Dear Nagjibhai from Khanpur heard about gifting the buffaloes to the daughters. He said, if you want to gift the good buffalo then the expenditure will go beyond Rs. 70,000/-. So, he suggested to get the buffaloe in August- September. Nagjibhai is a farmer himself so, we have given him the responsibility to buy the buffaloes. He will select the best buffaloes and let us know.  
In this entire work, Shardaben was with Bababhai during the shopping and other things. Salute to her services.
The things to be gifted at the time of Ganesh Sthapan (excluding buffaloes) can be seen in the photo. Bride’s father Bababhai feels that he won’t be able to spend so much. But we are confident about everything going good. 

વાડિયાગામની બે દીકરીઓના આંગણે આપ સૌ સ્વજનોની મદદથી માંડવો બંધાયો. 
આ ગામની તમામ દીકરીઓ પરણે એવા મનોરથ અમે સેવ્યા છે. વિધ્નો હજાર છે પણ જે દીકરીઓના પરિવારના મનમાં રામ વસી જાય એના ત્યાં ઢોલ ઢુક્યા વિના નહીં રહે એય નક્કી છે.

Ceremonies being performed at Vadia
Wedding
એક દીકરીના લગ્ન માટે 1,75,000 એમ બેય દીકરી માટે 3,50,000ની મદદ કરવાનું નક્કી કર્યું ને આટલી રકમ ભેગીએ થઈ ગઈ. જો કે હાલના સંજોગોમાં મદદની રકમ થોડી વધારવીએ પડે એવું લાગે છે.
મૂળ તો દીકરીઓને ભેટમાં ભેંસ આપવી છે ને એનો ખર્ચ થોડો વધારે થાય છે એટલે બજેટ થોડું ખોરવાયુ છે...

જો કે ભેંસ હાલ નહીં આપીએ. થરાદના ખાનપુરના પ્રિય સ્વજન એવા નાગજીભાઈ પટેલે દીકરીઓને ભેંસો આપવાની વાત જાણી. એમણે કહ્યું, સારી ભેંસ લેવી હોય તો 70,000 થી વધુ ખર્ચ થાય ને હાલ ભેંસ મોંધી પડે. એટલે ભાદરવા મહિનામાં ભેંસ લેવાનું તેમણે કહ્યું. નાગજીભાઈ પોતે ખેડુત છે આથી ભેંસો ખરીદવાની જવાબદારી નાગજીભાઈના સીરે નાખી છે. તે સારામાં સારી ભેંસો જોઈને આપણને કહેશે. 

આ કાર્યમાં અમારા કાર્યકર શારદાબેન સતત બાબાભાઈ ની સાથે ખરીદી ને અન્ય બાબતોમાં રહ્યા. એમની સેવાને સલામ

ગણેશ બેસાડ્યા ત્યારની ને જે વસ્તુઓ દીકરીઓને ભેટમાં આપવાની છે. (ભેંસ સિવાયની) ફોટોમાં જોઈ શકાય છે. દીકરીના પિતા બાબાભાઈને લાગે છે કે, ખર્ચમાં પહોંચી નહીં વળાય. પણ જોઈએ સારુ જ થશે એવો વિશ્વાસ છે.
#MittalPatel #VSSM #NomadsOfIndia #Vadia

The things to be gifted during Ganesh Sthapan

The things to be gifted during Ganesh Sthapan

The things to be gifted during Ganesh Sthapan

The things to be gifted during Ganesh Sthapan

The things to be gifted during Ganesh Sthapan
The things to be gifted during Ganesh
Sthapan